• Segueix-nos a:
(+34) 973 269 602
(+34) 669 408 590
  info@jmarinconsulting.com

Consultoria en Direcció i Gestió Financera Externalitzada

Més valor per la seva empresa. Informació financera completa, precisa i fiable sobre la gestió que es porta a terme.
Asseguri el seu èxit empresarial amb finances de qualitat!
consultoria

Qui som i què femOn ens posicionem?


Posicionament Gran Empresa Petita i Mitjana Empresa Empresa Reduïda
Perfil Director Financer JMarin Consulting Assessoria Tradicional
Tipus de contracte fixe nòmina subcontractat subcontractat
Lloc a l'empresa a l'empresa fora de l'empresa
Dedicació completa parcial reduïda
Prioritat financera financera fiscal
Finances detallades periòdiques detallades mensuals resumides anuals
Cost de selecció elevat sense sense
Termini de selecció llarg curt curt
Risc laboral alt sense sense
Finalització complicada senzilla senzilla

Necessita més informació? Contacti'ns a: info@jmarinconsulting.com

Serietat + Confiança = Compromís

© Copyright 2014 JMarin Consulting - Consultoria Financera.