High Performance Financial Consulting
  • Seguiu-nos a:
Consulteu-nos per:
(+34) 669 408 590
  info@jmarinconsulting.com
Accés clients

Avís legal


DADES GENERALS:

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades: JMarin Consulting - Consultoria Financera està domiciliada al carrer Indívil i Mandoni, 6 1er. 1a. amb CIF 43748335N de Lleida. Al web www.jmarinconsulting.com hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre processos de selecció de personal especialitzats en comptabilitat i finances. El seu principal objectiu és facilitar als clients, candidats i al públic en general, la informació relativa a l'empresa i serveis que s'ofereixen ja que les dades es preserven en una base de dades privada i segura.

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

En compliment del que disposa la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) s'informa a l'usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de Josep Antoni Marín Consuegra amb DNI 43748335N de Lleida. Sempre es respectarà la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica. Per exercir els seus drets d'oposició, rectificació o cancel.lació s'ha de dirigir a la seu de l'empresa carrer Indívil i Mandoni, 6 1er. 1a. o escriure'ns al següent correu electrònic info@jmarinconsulting.com.

CONDICIONS D'ÚS:

Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'usuari a realitzar un bon ús de la web i de les dades proporcionades. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. Ser client de JMarin Consulting - Consultoria Financera implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d'acord amb aquestes condicions no continuï usant els nostres serveis. Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

RESPONSABILITATS:

JMarin Consulting - Consultoria Financera no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent. Tampoc l'empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males pràctiques per part de tercers. Així mateix, JMarin Consulting - Consultoria Financera es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això. Li comuniquem que qualsevol preu que pugui veure a la nostra web o a les nostres xarxes socials serà només orientatiu. Si l'usuari desitja saber amb exactitud el preu o si el servei en el moment actual compta amb alguna oferta de la qual es pot beneficiar s'ha d'acudir a l'oficina de JMarin Consulting - Consultoria Financera que està a Lleida prèvia cita.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL:

JMarin Consulting - Consultoria Financera és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel.lectual referits als continguts que s'hi incloguin. Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de JMarin Consulting - Consultoria Financera. Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a JMarin Consulting - Consultoria Financera de manera gratuïta. No s'ha d'enviar informació que no pugui ser tractada d'aquesta manera.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l'activitat que s'hi desenvolupa són competents jutjats de Lleida, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

© Copyright 2014 JMarin Consulting - Consultoria Financera.