BOUTIQUE FINANCERA PER A EMPRESES I EMPRESARIS

Finances empresarials i gestió patrimonial privada per financers experts a Barcelona i Lleida.

CONSULTORS I ASSESSORS FINANCERS INDEPENDENTS

Ens dirigim només a empreses, emprenedors, empresaris i inversors. Som estrategues en la gestió dels diners.

HEAD-RENTING & FINANCIAL INTERIM MANAGEMENT

Lloguer de directius i executius financers a temps parcial o per projectes (FMaaS). Contracteu-nos avui!

ALT NIVELL EN DIRECCIÓ I GESTIÓ FINANCERA

Directius i executius financers externs (C-Level) per a pimes. Gaudiu ja del vostre CFO Extern!

BLOCKCHAIN PER ALS PROCESSOS COMPTABLES, FINANCERS I DE NEGOCI

Tecnologia blockchain per als processos comptables, financers i de negoci (Web3, DeFi & Tokenization). Consulteu-nos!

CONSULTORIA FINANCERA, ESTRATÈGICA I DE NEGOCI

Consultoria en finances, estratègia, negoci, organització, processos, gestió i noves tecnologies.

PLANS DE FINANÇAMENT PER A PIMES I GRANS EMPRESES

Oferim finançament per impulsar inversions, processos de reavaluació, reestructuracions empresarials, etc.

ASSESSORIA FINANCERA I PATRIMONIAL PERSONALITZADA

Gestió activa de les inversions, corredoria d'assegurances i protecció del patrimoni privat. Consulta personal!

La nostra visió

Volem ser el seu millor referent a l'hora de prendre les decisions operatives, estratègiques i executives de la seva empresa, oferint-li periòdicament informació financera completa, precisa i fiable sobre la gestió que es porta a terme. Asseguri el seu èxit empresarial amb finances de qualitat!

JMarin Consulting – Consultoria Financera és una consultoria en direcció i gestió financera externalitzada que neix des de l'emprenedoria per cobrir les necessitats directives a les finances de les pimes. Més de 15 anys d'experiència en direcció i gestió financera ens avalen.

Segons la nostra visió, les pimes reconeixen que en l'actualitat les finances són un punt estratègic important per créixer i millorar, però en moltes ocasions aquestes no poden justificar els elevats costos que suposa seleccionar i contractar un director financer propi a jornada completa.

És a partir d'aquí, quan adquireix una especial rellevància la col·laboració d'un expert en direcció i gestió financera com a CFO Extern (as a service) perquè controli l'evolució del negoci.

El nostre model es basa en la Direcció Head-Renting que ofereix a les pimes la possibilitat de «llogar» un director financer d'alt nivell, a temps parcial i sense necessitat d'estar en plantilla, amb l'important estalvi en costos que això suposa.

Empresaris i professionals vénen als nostres serveis integrals de:

Consultoria Financera perquè no compten, no troben o no poden accedir a professionals d'alt nivell en finances d'empresa i digitalització.

Assessoria Financera i Patrimonial per a la gestió personalitzada del seu patrimoni privat i per al seguiment constant de les seves inversions.

Per aquests motius, hem desenvolupat un mètode propi i innovador que permet als nostres clients tenir totes les seves finances "sota el mateix sostre". Som únics al sector de la consultoria i assessoria financera.

ON ENS POSICIONEM?

el nostre
posicionament

perfil

Tipus de contracte

Lloc

Dedicació

Prioritat

Finances

Cost de selecció

Termini de selecció

Risc laboral

Finalització

Gran
empresa

director
financer

fixe nòmina

a l'empresa

completa

financera

detallades periòdiques

elevat

llarg

alt

complicada

millor opció

Petita i mitjana
empresa

jmarin
consulting

subcontractat

a l'empresa

parcial

financera

detallades mensuals

sense

curt

sense

senzilla

empresa
reduïda

assessoria
tradicional

subcontractat

fora de l'empresa

reduïda

tramitacions

resumides anuals

sense

curt

sense

senzilla

Actualment, JMarin Consulting – Consultoria Financera es posiciona per a les finances de les pimes com l'opció més rendible, productiva, eficaç i econòmica.

rendibles

Perquè proporcionem a les pimes la direcció financera que necessiten, sense nòmines, sense costos socials i sense indemnitzacions per acomiadament, el que implica menors costos de personal i un gran estalvi en el compte de resultats de l'empresa.

productius

Perquè realitzem les tasques que són indelegables al departament financer d'una gran empresa, les quals requereixen certes aptituds per ser executades i permet que ens focalitzem en assolir els objectius financers proposats.

eficaços

Perquè formem, supervisem i deleguem les tasques rutinàries (comptables, fiscals i laborals) al personal administratiu que ja té l'empresa, per centrar-nos exclusivament en les funcions que realment aporten valor.

econòmics

Perquè prestem un servei empresarial a mida, exclusiu, que ofereix estabilitat en el lloc de responsable financer i la tranquil·litat de poder rescindir-ho sempre i quan l'empresa ho desitgi, sense res de compensacions econòmiques.

ELS NOSTRES SERVEIS

Creem valor a les pimes a nivell intern, proporcionant-les de noves competències per al seu desenvolupament en finances, estratègia, negoci, organització, tecnologia de gestió i recursos humans.

Millorem la funció administrativa, comptable, financera i fiscal, augmentem l'eficiència dels processos i reduïm costos aplicant tècniques de Business Intelligence (BI).

I, la primera consulta és gratuïta! Doneu el pas i prepareu-vos per portar la vostra empresa al següent nivell. Som directius i executius financers que actuem com a palanca per ajudar-lo a avançar en el seu negoci.

CONEGUI ELS NOSTRES PARTNERS

Anar a Whatsapp
JMarin Consulting t'atén:
Hola!
En què et podem ajudar?