Consultoria financera estratègica

Consultoria Financera, Estratègica i Empresarial per a les decisions estratègiques a la mitjana empresa.

Considerem la seva empresa com a pròpia i busquem l'estratègia financera que més el pugui beneficiar per cobrir les seves necessitats operatives. Entenem les finances des de tres grans perspectives: la gestió financera, la gestió dels deutes i la gestió de les inversions. La nostra àmplia experiència ens permet oferir enfocaments innovadors amb l'objectiu d'enfortir la seva posició financera.

Per augmentar la productivitat, reorganitzem processos, realitzem estudis sobre la rendibilitat de les inversions en tecnologia (automatització) necessàries i us oferim plans de finançament per activar la transformació digital del seu negoci. I segons el cicle econòmic pel qual travessa la vostra empresa, us proporcionem les estratègies i les solucions financeres que millor s'adapten a cada fase.

A més, per gestionar amb garanties un període de transició, crisi o canvi organitzacional, podem assignar-li un Financial Interim Manager de provada capacitació per assessorar-lo en les funcions de direcció i gestió financera que desitgeu, sense sobrecarregar l'estructura de l'empresa.

Us ajudem a prendre decisions estratègiques i a maximitzar el valor de la seva empresa des del prisma financer. Estar orientat a resultats és prendre decisions basant-se contínuament en mètodes numèrics i models quantitatius de qualitat.

Prestem serveis de Consultoria Financera, Estratègica i Empresarial que afegeixen tècniques en gestió financera per optimitzar les finances de les start-up's i les pimes:

Finances operatives
Control de gestió
Finances estratègiques
Anàlisi econòmica i financera

Optimitzi les seves operacions financeres per aconseguir una major eficiència i rendibilitat. Des de la gestió financera fins a l'optimització d'inversions i la gestió de deutes. El nostre enfocament estratègic enfortirà la seva posició financera i garantirà la cobertura de les seves necessitats operatives.

● Pressupost econòmic anual i control pressupostari.

● Anàlisi de projectes d'inversió i el seu finançament.

● Diagnòstic financer de l'empresa i presa de decisions.

● Gestió de tresoreria i cartera (crèdits comercials).

● Planificació fiscal.

Impulseu el rendiment i l'eficiència de la vostra empresa amb el nostre servei integral de control de gestió. Amb sistemes avançats de comptabilitat de costos, auditories especialitzades i enfocament en la millora contínua, obtindrà les eines necessàries per prendre decisions informades i assolir un creixement sostenible.

● Auditories internes i control normatiu.

● Avaluació dels processos interns.

● Manuals de normes i procediments.

● Millora de l'organització i de la productivitat administrativa.

● Gestió i supervisió del personal comptable-financer.

Potencieu el vostre avantatge competitiu amb les nostres solucions en finances estratègiques. Des de la reorientació estratègica fins a l'anàlisi de mercats i el desenvolupament de plans de contingència financers. Treballem per maximitzar el valor de la vostra empresa i assegurar una posició sòlida en el vostre sector.

● Plans de reorientació estratègica i estudis de mercat.

● Plans de contingència i reassignació de recursos.

● Quadres de comandament integrals i KPI's.

● Participació en Consells d'Administració i Equips de Direcció.

● Anàlisi de la competència, sector i posicionament de l'empresa.

Obtingueu una visió clara i precisa de la vostra empresa amb la nostra anàlisi econòmica i financera. Avaluem les unitats estratègiques de negoci, analitzem les adquisicions i inversions i avaluem les fonts de finançament disponibles. El nostre enfocament analític us proporcionarà informació clau per prendre decisions estratègiques.

● Anàlisi de les unitats estratègiques de negoci.

● Anàlisi de les adquisicions i inversions.

● Anàlisi de les fonts de finançament (pròpies i alienes).

● Anàlisi de la capacitat d'endeutament.

● Anàlisi del palanquejament financer.

ELS NOSTRES SERVEIS

Creem valor a les pimes a nivell intern, proporcionant-les de noves competències per al seu desenvolupament en finances, estratègia, negoci, organització, tecnologia de gestió i recursos humans.

Millorem la funció administrativa, comptable, financera i fiscal, augmentem l'eficiència dels processos i reduïm costos aplicant tècniques de Business Intelligence (BI).

I, la primera consulta és gratuïta! Doneu el pas i prepareu-vos per portar la vostra empresa al següent nivell. Som directius i executius financers que actuem com a palanca per ajudar-lo a avançar en el seu negoci.

CONEGUI ELS NOSTRES PARTNERS

Anar a Whatsapp
JMarin Consulting t'atén:
Hola!
En què et podem ajudar?