Direcció financera externa 4.0

Direcció Financera Externa 4.0 per a les decisions operatives a la petita empresa.

¿Per què pagar un Director Financer (CFO) vuit hores diàries quan es pot tenir el 100% del talent per una quarta part del temps i del cost? El client només que paga pel valor afegit que rep. A través de les Finances 4.0 transformem els processos comptables i financers de les petites empreses.

Sense nòmina, sense el cost de la seguretat social, sense rotació i sense la despesa que suposa iniciar un procés de selecció per cada reemplaçament. El que implica un gran estalvi al compte de resultats de l'empresa i una extraordinària estabilitat en el lloc de Director Financer (CFO). Reduïm els costos d'administració i finances més d'un 50%.

Prestem un servei empresarial a mida, exclusiu, segons la mida de l'empresa i el volum de negoci, amb autonomia, sense augmentar plantilla ni estructura. Tenir intel·ligència empresarial és transformar els costos fixos de la direcció i la gestió financera en simples costos variables.

Com el futur és digital, desenvolupem departaments financers, automatitzats des de zero ja que disposem dels recursos humans i tecnològics necessaris per fer-ho. Facturació, comptabilitat, finances i fiscalitat centralitzades en un únic departament dins de l'empresa per agilitzar la presa de decisions a nivell operatiu.

Prestem serveis de Direcció Financera Externa 4.0 que afegeixen capacitats úniques a l'àrea financera per maximitzar el control sobre les finances de les start-up's i les pimes:

Pressupostos i planificació financera
Sistemes d'informació i digitalització
Comptabilitat i costos
Gestió de tresoreria
Anàlisi econòmica i financera
Fiscal i laboral
Gestió del risc empresarial

El nostre enfocament en la gestió de pressupostos i planificació financera es basa en detectar i anticipar problemes amb la suficient antelació, assegurant l'estabilitat econòmica i financera de la seva empresa. Per aconseguir-ho, elaborem amb detall els estats financers previsionals abans de l'inici de cada exercici.

A més, realitzem una exhaustiva planificació tributària que inclou les deduccions i bonificacions fiscals que li corresponen. El nostre objectiu és proporcionar-li una visió clara i precisa de la seva situació financera, permetent-li prendre decisions informades i estratègiques.

● Elaboració de pressupostos anuals.

● Previsions anuals de beneficis i tresoreria.

● Avaluació de la rendibilitat de projectes o inversions proposades.

● Plans de finançament per als nous actius fixos.

● Control mensual dels ingressos, de les despeses i anàlisi de les desviacions.

El nostre profund domini de programes de gestió i ERP's ens permet oferir-vos una solució integral per a tasques clau com facturació, control d'existències, gestió de cobraments i pagaments, etc. Us assessorem en informàtica de gestió i sistemes d'informació per reduir costos, minimitzar temps ociosos i augmentar la productivitat.

Digitalitzem la direcció financera i el control de gestió utilitzant aplicacions informàtiques de primer nivell, com A3ERP, Navision, Power BI, Sage, entre d'altres. D'aquesta manera, la vostra empresa es beneficiarà d'una gestió financera eficient i de dades precises.

● Domini d'aplicacions informàtiques, gestió documental i ERP's.

● Parametrització dels mòduls de gestió, comptabilitat i finances.

● Optimització dels processos dels comptes a pagar (AP), dels comptes a cobrar (AR) i inventaris.

● Implementació d'eines de gestió empresarial.

● Reporting, consolidació i informes financers auxiliars.

Per garantir un control rigorós, transparència i veracitat en la informació financera, avaluem minuciosament els processos administratius i elaborem adequadament la comptabilitat a la seva empresa. Dissenyem i gestionem sistemes comptables que integren la comptabilitat de costos amb la comptabilitat financera, permetent-li tenir una visió completa i detallada dels aspectes econòmics del seu negoci.

A més, liderem, formem i desenvolupem l'equip que conforma el Departament Financer, assegurant un exercici òptim. Preparem informes de gestió complets i els presentem a Direcció.

● Comptes d'explotació mensuals per centres de benefici, unitats de negoci o productes.

● Balanços de situació mensuals i comparats.

● Indicadors i ràtios econòmiques i financers cada mes.

● Generació mensual d'informes de costos per processos o línies de producció.

● Costos mensuals de la mà d'obra, productivitat, rendiment, etc.

La gestió eficient de la tresoreria és crucial per garantir que la seva empresa pugui desenvolupar la seva activitat de manera adequada i complir amb les seves obligacions de pagament. En aquest sentit, ens encarreguem de gestionar la tresoreria de manera eficient, aplicant tècniques financeres especialitzades que milloren la liquiditat a curt termini.

El nostre enfocament es basa en analitzar i optimitzar els fluxos d'efectiu i mantenir un equilibri financer sòlid. Coneixem les eines i les estratègies necessàries per maximitzar l'eficiència de la tresoreria i assegurar-ne l'estabilitat financera.

● Previsions mensuals de fons.

● Controls mensuals dels comptes a cobrar i a pagar.

● Estat d'origen i aplicació de fons (EOAF) mensual.

● Definició i control dels límits de crèdit.

● Aplicació d'estratègies en la negociació amb els bancs.

El nostre equip d'experts realitza una anàlisi exhaustiva de la situació econòmica i financera de la seva empresa, tant en el present com en el passat, amb l'objectiu de determinar les causes i les raons que l'afecten. Utilitzant eines i tècniques avançades, avaluem detalladament els estats financers i els indicadors clau de rendiment.

Amb base a aquesta anàlisi, elaborem projeccions precises que li brinden una visió clara del futur financer de la seva empresa. A més, proporcionem assessorament estratègic sobre les operacions financeres més adequades per a la seva empresa.

● Anàlisi mensual de la rendibilitat per centres de benefici, unitats de negoci o per productes.

● Anàlisi de les adquisicions i inversions.

● Anàlisi de les fonts de finançament (pròpies i alienes).

● Anàlisi mensual de l'equilibri patrimonial.

● Avaluació de la viabilitat d'oportunitats d'expansió o diversificació.

El nostre servei d'assessorament fiscal inclou un seguiment constant de la legislació tributària vigent i una adaptació efectiva de les finances de la vostra empresa. El nostre equip d'experts s'encarrega d'optimitzar la càrrega tributària futura, aprofitant al màxim les oportunitats que ofereix la normativa fiscal. 

Elaborem una planificació fiscal personalitzada que cerca minimitzar els impostos, fomentar l'estalvi i augmentar la rendibilitat del vostre negoci. A més, ens assegurem que la vostra gestió fiscal i laboral compleixi amb totes les obligacions legals, evitant possibles inspeccions i sancions. Organitzem i gestionem les relacions amb els diferents professionals externs.

● Col·laboracions amb els assessors fiscals, laborals i altres externs.

● Control de la normativa fiscal, laboral i mercantil.

● Assessorament i planificació d'incentius fiscals i subvencions.

● Fiscalitat de les alternatives de finançament alienes.

● Liquidacions dels impostos trimestrals i anuals (IVA, IRPF, Societats, etc.).

La nostra visió de la gestió del risc empresarial està orientada a cobrir les necessitats de les empreses en un entorn canviant i competitiu. Ens dediquem a alertar i prevenir la seva empresa davant de nous canvis i expectatives, permetent-li ser proactiva i adaptar el seu negoci de manera eficient.

Aprofitem les sinèrgies i oportunitats generades per proposar negocis alternatius o complementaris amb l'objectiu de diversificar i dividir els riscos. El nostre equip d'experts en gestió empresarial li brinda assessorament estratègic i solucions adaptades a la seva indústria o mercat.

● Quadres de comandament personalitzats i KPI's.

● Plans de viabilitat (separació, sanejament, reflotament, etc.) per a fases de crisi o pèrdues.

● Avaluacions de l'organització empresarial.

● Gestió i quantificació del risc econòmic i financer de les operacions empresarials.

● Implementació de sistemes de control intern per detectar possibles fraus.

ELS NOSTRES SERVEIS

Creem valor a les pimes a nivell intern, proporcionant noves competències per al seu desenvolupament en finances, estratègia, negoci, organització, tecnologia de gestió i recursos humans.

Millorem la funció administrativa, comptable, financera i fiscal, augmentem l'eficiència dels processos i reduïm costos aplicant tècniques de Business Intelligence (BI).

I, la primera consulta és gratuïta! Doneu el pas i prepareu-vos per portar la vostra empresa al següent nivell. Som directius i executius financers que actuem com a palanca per ajudar-vos a avançar en el vostre negoci.

Ens enfoquem en l'eficiència i la competitivitat de la vostra empresa. Oferim serveis de consultoria financera i empresarial de la major categoria.

CONEGUI ELS NOSTRES PARTNERS

Anar a Whatsapp
1
JMarin Consulting t'atén:
Hola!
En què et podem ajudar avui?