Inversió immobiliària

Dirigida només a grans estalviadors que volen generar patrimoni o incrementar-ne les seves inversions mitjançant immobles.

Com a assessors financers independents, realitzem estudis de mercat per identificar, analitzar i desenvolupar projectes immobiliaris amb garanties, minimitzant riscos financers. Assessorament professional reservat exclusivament per a inversors immobiliaris.

Ajudem a construir una cartera d'inversions immobiliàries diversificada en funció dels objectius i el perfil de risc de l'inversor. Per augmentar les oportunitats de retorn, determinem la quantitat de fons que cal assignar a diferents tipus de propietats com residencials, comercials, industrials, etc.

Acompanyem els nostres clients a l'hora de prendre decisions relacionades amb la inversió o la desinversió en qualsevol actiu immobiliari, analitzant variables crítiques com ara rendibilitat esperada, rendibilitat real, rendibilitat del mercat i riscos associats. Treballem en el valor afegit que proporcionen les finances al Real Estate.

Segons els objectius de rendibilitat proposats, elaborem l'estructura de capital òptima del projecte i analitzem els fluxos de caixa que se'n deriven una vegada pagats els impostos corresponents. Realitzem un seguiment constant de les inversions per avaluar-ne el rendiment.

I gràcies a la tecnologia blockchain, la tokenització d'actius immobiliaris està en auge ja que ofereix als inversors més accessibilitat, transparència i liquiditat que els mètodes tradicionals. Si voleu informació sobre la digitalització d'inversions immobiliàries, consulteu-nos!

Amb el propòsit d'evitar errors costosos, d'estalviar diners i d'obtenir la màxima rendibilitat dels actius, dividim l'estudi de viabilitat econòmic i financer del projecte immobiliari en fases:

Modelització financera
Anàlisi de sensibilitat
Identificació de riscos
Finançament del projecte

Projecció dels ingressos i de les despeses que genera el projecte immobiliari en el termini proposat atenent els usos dels actius, ubicació, rendibilitat esperada, avantatges fiscals i situació del mercat.

● Desenvolupament.

● Inversió.

● Promoció.

● Lloguer.

Anàlisi de sensibilitat dels escenaris possibles i simulacions sobre rendiments d'acord amb les variables clau del projecte d'inversió com a preus, costos, assegurances, marges, impostos, etc.

● Establiment d'hipòtesis.

● Simulació d'escenaris.

● Planificació estratègica.

● Taxes d'actualització (inclosa la inflació).

 

Identificació de riscos potencials associats a l'èxit del projecte immobiliari tenint en compte els resultats de la modelització financera i de l'anàlisi de sensibilitat que influiran en el retorn de la inversió.

● Cronograma d'actuacions.

● Horitzó temporal.

● Anàlisi de contingències.

● Equivalent cert i preus de reserva.

Per aconseguir la materialització de la inversió immobiliària, realitzem diferents estratègies de finançament ja sigui mitjançant estalvi, deute tradicional (crèdit hipotecari) o altres alternatives que generin palanquejament financer.

● Desemborsament inicial.

● Pla de finançament.

● Solucions hipotecàries.

● Projecció dels fluxos nets de caixa.

ELS NOSTRES SERVEIS

Creem valor a les pimes a nivell intern, proporcionant-les de noves competències per al seu desenvolupament en finances, estratègia, negoci, organització, tecnologia de gestió i recursos humans.

Millorem la funció administrativa, comptable, financera i fiscal, augmentem l'eficiència dels processos i reduïm costos aplicant tècniques de Business Intelligence (BI).

I, la primera consulta és gratuïta! Doneu el pas i prepareu-vos per portar la vostra empresa al següent nivell. Som directius i executius financers que actuem com a palanca per ajudar-lo a avançar en el seu negoci.

CONEGUI ELS NOSTRES PARTNERS

Anar a Whatsapp
JMarin Consulting t'atén:
Hola!
En què et podem ajudar?