Tarifes i Ebook

Directius i executius financers externs a temps parcial o per projectes. Serveis financers integrals.

DIRECCIÓ FINANCERA
EXTERNA 4.0

5

Gaudiu d'una quota mensual pels nostres serveis de Direcció Financera Externa 4.0:

► Confecció de la comptabilitat financera a l'empresa més tancament comptable mensual.

► Disseny, control i millora dels processos administratius interns.

► Balanç de situació complet cada mes i comparat.

► Compte de resultats complet i analític cada mes per activitats, productes o serveis i comparat.

► Informe econòmic, financer i de gestió complet cada mes amb els comptes a cobrar, a pagar, marges, rendibilitats i ràtios.

► Gestió de tresoreria, previsions mensuals de fons i reinversió dels excedents.

► Anàlisi detallada dels resultats i presentació als socis de propostes de millora cada mes a nivell financer.

► Relació amb bancs, clients, proveïdors, creditors, Hisenda, assessors externs, etc.

► Planificació i control de la normativa fiscal (incloent-hi deduccions i bonificacions fiscals).

► Elaboració i presentació dels models tributaris trimestrals i anuals (IVA, IRPF, Societats, etc.).

► Legalització dels llibres comptables (és una vegada l'any).

► Confecció i presentació dels Comptes Anuals al Registre Mercantil (és una vegada l'any).

3

L'anàlisi inicial i el primer diagnòstic econòmic i financer ho fem de manera gratuïta. A partir d'aquesta anàlisi i diagnòstic, aprovarem la vostra sol·licitud juntament amb la càrrega de treball que suposarà la nostra col·laboració (en nombre d'hores a la setmana).

Segons el volum de negoci i la mida de l'empresa es pactarà una quota mensual que s'actualitzarà cada any (com a quota variable) per societat o empresari individual. Sense compromisos de permanència.

Els serveis de Direcció Financera Externa 4.0 són vàlids per a clients amb una facturació anual (de l'any anterior) inferior a 1.000.000 € (llevat d'excepcions -segons la quantitat de factures emeses l'any anterior-).

Quota:
Des de 250€/mes + IVA.

Inclou: Assessoria Financera i Patrimonial als socis empresaris i inversors.

Consultoria Financera Estratègica

Presencial-online
5

Tarifa:
50 €/hora + IVA.

Inclou: Assessoria Financera i Patrimonial als socis empresaris i inversors.

Consultoria Financera Executive

Presencial-online
5

Tarifa:
100€/hora + IVA.

Inclou: Assessoria Financera i Patrimonial als socis empresaris i inversors.

Sol·liciteu una proposta personalitzada o consulteu-nos sense cap tipus de compromís. Us ajudarem a triar l'opció que millor s'adapta a les vostres necessitats.

Prepareu-vos per prendre les millors decisions empresarials i financeres. Tracte personal, exclusiu i preferent on el client és el centre de les nostres atencions.

EBOOK de JMARIN CONSULTING –
CONSULTORIA FINANCERA

CONEGUI ELS NOSTRES PARTNERS

Anar a Whatsapp
JMarin Consulting t'atén:
Hola!
En què et podem ajudar?