• Segueix-nos a:
(+34) 973 269 602
(+34) 669 408 590
  info@jmarinconsulting.com

Consultoria Financera

Sabem que en una start-up, les responsabilitats financeres s'afegeixen a les ja assumides per l'empresari com poden ser les productives, comercials, etc., la qual cosa el porta inevitablement a focalitzar la direcció i la gestió financera en el dia a dia.

A les pimes i grans empreses, la consultoria financera els ajuda a realitzar una completa anàlisi empresarial que els permet una correcta planificació i control de les seves finances a curt, mitjà i llarg termini.

Tregui el màxim profit a la comptabilitat, no només per pagar impostos. Sinó per predir el seu futur.

Amb la nostra experiència en finances i amb l'experiència de l'empresa en el seu sector podem fer un equip que la competència difícilment podrà superar. I aquest és, el seu valor afegit.

Oferim els següents serveis de Consultoria Financera per a start-up’s, pimes i grans empreses:


► Management

 • ► Serveis de consultoria i assessoria en l’empresa.
 • ► Planificació dels recursos econòmics i financers de l’empresa.
 • ► Organització empresarial.
 • ► Lideratge del Departament Financer de l’empresa.
 • ► Control d’objectius.

► Finances

 • ► Confecció o revisió de la comptabilitat en l’empresa.
 • ► Pressupost econòmic anual i control pressupostari.
 • ► Pressupost de tresoreria.
 • ► Negociació amb les entitats bancàries.
 • ► Anàlisi de projectes d’inversió i el seu finançament.
 • ► Diagnosi financera de l’empresa i presa de decisions.
 • ► Consolidació dels Estats Financers.
 • ► Gestió de tresoreria, cartera i conciliació bancària.
 • ► Projeccions financeres.

► Control de gestió

 • ► Sistemes de comptabilitat de costos.
 • ► Auditoria de gestió i operacions.
 • ► Auditoria interna i control de gestió.
 • ► Manuals de normes i procediments.
 • ► Millora de l’organització i de la productivitat administrativa.

► Estratègia empresarial

 • ► Plans estratègics.
 • ► Quadres de comandament integrals.
 • ► Participació en Consells d’Administració i Equips de Direcció.
 • ► Anàlisi de la competència, sector i posicionament de l’empresa.

► Finances corporatives

 • ► Compra i venda d’empreses.
 • ► Reflotament d’empreses.
 • ► Plans de negoci i viabilitat.
 • ► Valoració d’empreses.
 • ► Propostes de millora en cas de deficiències.
 • ► Recerca d’inversors i Capital Risc.

► Sistemes d’informació

 • ► Reporting i anàlisi de la informació financera.
 • ► Sistemes per a la presa de decisions (ABC/ABM).
 • ► Assessorament per a la selecció d’ERP’s.
 • ► Disseny del model conceptual del sistema d’informació corporatiu.

Sol.licitud de proposta

Necessita més informació? Contacti'ns a: info@jmarinconsulting.com

Serietat + Confiança = Compromís

© Copyright 2014 JMarin Consulting - Consultoria Financera.