High Performance Financial Consulting
 • Seguiu-nos a:
Consulteu-nos per:
(+34) 669 408 590
  info@jmarinconsulting.com
Accés clients

Consultoria Financera Executive

Considerem la seva empresa com a pròpia i busquem l'estratègia financera que més li pugui beneficiar per cobrir les seves necessitats operatives. Entenem les finances des de tres grans perspectives: la gestió financera, la gestió dels deutes i la gestió de les inversions.

Per augmentar la productivitat, realitzem estudis sobre la rendibilitat dels projectes d'inversió en tecnologia i us oferim plans de finançament per activar la transformació digital del vostre negoci.

A més, per gestionar un període de transició, crisi o canvi organitzacional podem assignar-li un Interim Manager de capacitació provada per assessorar-lo en les funcions de direcció i gestió financera que desitgi, sense sobrecarregar l'estructura de l'empresa.

Tenim la figura estratègica del Finance Business Partner per start-up's, que treballa amb estreta col.laboració i al costat dels emprenedors amb l'objectiu de crear una associació real i activa tant amb les operacions diàries del negoci com amb l'administració.

L'ajudem a prendre decisions estratègiques i a maximitzar el valor de la seva empresa des del prisma financer. Estar orientat a resultats és prendre decisions basant-se en mètodes numèrics i models quantitatius.

Oferim els següents serveis de Consultoria Financera, Estratègica i Empresarial per a star-up’s, pimes i grans empreses:


► Finances operatives

 • ► Revisió, detecció i correcció d'errors comptables.
 • ► Pressupost econòmic anual i control pressupostari.
 • ► Pressupost de tresoreria.
 • ► Negociació amb les entitats bancàries.
 • ► Anàlisi de projectes d’inversió i el seu finançament.
 • ► Diagnosi financera de l’empresa i presa de decisions.
 • ► Consolidació dels Estats Financers.
 • ► Gestió de tresoreria, cartera (crèdits comercials) i conciliació bancària.
 • ► Planificació fiscal.

► Control de gestió

 • ► Sistemes de comptabilitat de costos.
 • ► Auditoria de gestió i operacions.
 • ► Auditoria interna i control normatiu.
 • ► Manuals de normes i procediments.
 • ► Millora de l'organització i de la productivitat administrativa.

► Finances estratègiques

 • ► Plans de reorientació estratègica i estudis de mercat.
 • ► Plans de contingència financers.
 • ► Quadres de comandament integrals.
 • ► Arbres de decisió i xarxes bayesianes.
 • ► Participació en Consells d'Administració i Equips de Direcció.
 • ► Anàlisi de la competencia, sector i posicionament de l’empresa.

► Anàlisi econòmica i financera

 • ► Anàlisi de les unitats estratègiques de negoci.
 • ► Anàlisi de les adquisicions i inversions.
 • ► Anàlisi de les fonts de finançament.
 • ► Anàlisi de la capacitat d'endeutament de l'empresa.

Necessita més informació? Contacteu-nos a: info@jmarinconsulting.com

Serietat + Confiança = Compromís Els nostres partners tecnològics i financers (fintech):

© Copyright 2014 JMarin Consulting - Consultoria Financera.