• Segueix-nos a:
(+34) 973 269 602
(+34) 669 408 590
  info@jmarinconsulting.com
Accés clients

Consultoria Financera

Considerem la seva empresa com a pròpia i busquem l'estratègia financera que més li pugui beneficiar per cobrir les seves necessitats operatives. Entenem les finances des de tres grans perspectives: la gestió financera, la gestió dels deutes i la gestió de les inversions.

Per gestionar un període de transició, crisi o canvi organitzacional podem assignar-li un Interim Manager de provada capacitació per assessorar-li en les funcions de direcció i gestió financera que desitgi, sense sobrecarregar l’estructura de l’empresa.

Tenim la figura estratègica del Finance Business Partner per start-up's, que treballa amb estreta col.laboració i al costat dels emprenedors amb l'objectiu de crear una associació real i activa tant amb les operacions diàries del negoci com amb l'administració.

L'ajudem a prendre decisions estratègiques i a maximitzar el valor de la seva empresa.

Oferim els següents serveis de Consultoria Financera, Estratègica i Empresarial per star-up’s, pimes i grans empreses:


► Management

 • ► Serveis de consultoria i assessoria en l’empresa.
 • ► Planificació dels recursos econòmics i financers de l’empresa.
 • ► Organització empresarial.
 • ► Lideratge del Departament Financer de l’empresa.
 • ► Control d’objectius.

► Finances operatives

 • ► Confecció o revisió de la comptabilitat en l’empresa.
 • ► Pressupost econòmic anual i control pressupostari.
 • ► Pressupost de tresoreria.
 • ► Negociació amb les entitats bancàries.
 • ► Anàlisi de projectes d’inversió i el seu finançament.
 • ► Diagnosi financera de l’empresa i presa de decisions.
 • ► Consolidació dels Estats Financers.
 • ► Gestió de tresoreria, cartera i conciliació bancària.
 • ► Projeccions financeres.

► Control de gestió

 • ► Sistemes de comptabilitat de costos.
 • ► Auditoria de gestió i operacions.
 • ► Auditoria interna i control de gestió.
 • ► Manuals de normes i procediments.
 • ► Millora de l’organització i de la productivitat administrativa.

► Estratègia empresarial

 • ► Plans estratègics i estudis de mercat.
 • ► Quadres de comandament integrals.
 • ► Participació en Consells d’Administració i Equips de Direcció.
 • ► Anàlisi de la competència, sector i posicionament de l’empresa.
 • ► Planificació fiscal.

► Finances corporatives

 • ► Compra i venda d’empreses.
 • ► Reflotament i refinançament d’empreses.
 • ► Plans de negoci, viabilitat i rendibilitat.
 • ► Valoració d’empreses.
 • ► Propostes de millora en cas de deficiències.
 • ► Recerca d’inversors i Capital Risc.
 • ► Fusions i adquisicions.
 • ► Gestió de carteres d’inversió.

► Gestió del risc financer

 • ► Valoració d'operacions immobiliàries.
 • ► Valoracions per a l'arrendament de negocis.
 • ► Modelització financera en contextos d'incertesa.
 • ► Projeccions financeres i Cash-Flow.

► Sistemes d’informació

 • ► Reporting i anàlisi de la informació financera.
 • ► Sistemes per a la presa de decisions (ABC/ABM).
 • ► Assessorament per a la selecció d’ERP’s.
 • ► Disseny del model conceptual del sistema d’informació corporatiu.

Necessita més informació? Contacti'ns a: info@jmarinconsulting.com

Serietat + Confiança = Compromís

© Copyright 2014 JMarin Consulting - Consultoria Financera.