• Segueix-nos a:
(+34) 973 269 602
(+34) 669 408 590
  info@jmarinconsulting.com

Tarifes

Direcció Financera Externa per pimes (per societat mercantil):

L'anàlisi inicial i el primer diagnòstic econòmic i financer el realitzem de manera gratuïta. A partir d'aquesta anàlisi i diagnòstic, avaluem la càrrega de treball que suposa la nostra col.laboració (que serà un determinat nombre d'hores a la setmana).

Segons el volum de negoci i la mida de l'empresa es pactarà amb el client una quota mensual que s’actualitzarà cada any (quota variable).

 • ► Disseny i control dels processos administratius i comptables de l'empresa.
 • ► Confecció de la comptabilitat a l'empresa i tancament comptable mensual.
 • ► Balanç de situació complet cada mes i comparat.
 • ► Compte de resultats completa i analítica cada mes per activitats, productes o serveis i comparat.
 • ► Informe econòmic, financer i de gestió complet cada mes amb marges, rendibilitats i ràtios.
 • ► Valoració dels resultats i propostes de millora cada mes.
 • ► Relació amb bancs, clients, creditors, proveïdors, Hisenda, assessors externs, etc.
 • ► Planificació i control de la normativa fiscal (per les deduccions i bonificacions fiscals).
 • ► Elaboració i presentació dels models tributaris trimestrals i anuals (inclòs l’Impost sobre Beneficis).
 • ► Legalització dels llibres comptables (és una vegada l'any).
 • ► Confecció i presentació dels Comptes Anuals (Balanç de situació, Compte de resultats i Memòria) al Registre Mercantil (és una vegada l'any).
 • ► Suport a la selecció de personal administratiu i financer.

Els serveis de Direcció Financera Externa són vàlids per a clients amb facturació anual (de l'any anterior) inferior a 1.000.000 €. Per a clients amb facturació anual (de l'any anterior) superior a 1.000.000 €, aconsellem iniciar el nostre procés de Selecció de Personal comptable i financer.

Consultoria i Assesoria Financera:

Les tarifes no inclouen l'IVA ni altres impostos.

Sol.liciti una proposta o consulteu-nos sense cap tipus de compromís. L’ajudarem a escollir l'opció que millor s'adapta a les seves necessitats.

Necessita més informació? Contacti'ns a: info@jmarinconsulting.com

Serietat + Confiança = Compromís

© Copyright 2014 JMarin Consulting - Consultoria Financera.