High Performance Financial Consulting
 • Seguiu-nos a:
Consulteu-nos per:
(+34) 669 408 590
  info@jmarinconsulting.com
Accés clients

Tarifes i Ebook

Direcció Financera Externa 4.0 (per societat mercantil):

L'anàlisi inicial i el primer diagnòstic econòmic i financer el realitzem de manera gratuïta. A partir d'aquesta anàlisi i diagnòstic, avaluem la càrrega de treball que suposa la nostra col.laboració (que serà un determinat nombre d'hores a la setmana).


Segons el volum de negoci i la mida de l'empresa es pactarà amb el client una quota mensual que s’actualitzarà cada any (quota variable).


 • ► Disseny, control i millora dels processos administratius i comptables de l'empresa.
 • ► Confecció o revisió i anàlisi de la comptabilitat a l'empresa més tancament comptable mensual.
 • ► Balanç de situació complet cada mes i comparat.
 • ► Compte de resultats completa i analítica cada mes per activitats, productes o serveis i comparat.
 • ► Informe econòmic, financer i de gestió complet cada mes amb els comptes a cobrar, a pagar, marges, rendibilitats i ràtios.
 • ► Valoració dels resultats i propostes de millora cada mes.
 • ► Relació amb bancs, clients, proveïdors, creditors, Hisenda, assessors externs, etc.
 • ► Planificació i control de la normativa fiscal (incloent-hi deduccions i bonificacions fiscals).
 • ► Elaboració i presentació dels models tributaris trimestrals i anuals (inclòs l’Impost sobre Beneficis).
 • ► Legalització dels llibres comptables (és una vegada l'any).
 • ► Confecció i presentació dels Comptes Anuals (Balanç de situació, Compte de resultats i Memòria) al Registre Mercantil (és una vegada l'any).
 • ► Formació als administratius i suport a la selecció de personal comptable i financer.

Els serveis de Direcció Financera Externa són vàlids per a clients amb facturació anual (de l'any anterior) inferior a 1.000.000 €. Per a clients amb facturació anual (de l'any anterior) superior a 1.000.000 €, aconsellem iniciar el nostre procés de Selecció de Personal comptable i financer.


Quota: Des de 250 €/mes + IVA.


Consultoria Financera Estratègica presencial-online:


Tarifa: 50 €/hora + IVA.


Consultoria Financera Executive presencial-online:


Tarifa: 100 €/hora + IVA.


Sol·liciteu una proposta o consulteu-nos sense cap tipus de compromís. L’ajudarem a escollir l'opció que millor s'adapta a les seves necessitats.

Realitzem estudis, informes i qualsevol altra activitat que directa o indirectament es relacioni amb la tecnologia i la gestió, les dades, els processos, la comptabilitat, l'administració, els negocis i el control d'empreses. Gestionem el patrimoni privat d’empresaris i assessorem financerament inversors minoristes. Tracte personal, exclusiu i preferent on el client és el centre de les nostres atencions.

Necessita més informació? Contacteu-nos a: info@jmarinconsulting.com

Serietat + Confiança = Compromís Els nostres partners tecnològics i financers (fintech):

© Copyright 2014 JMarin Consulting - Consultoria Financera.